قوانین و مقررات

شرایط و ضوابط کلی می باشند:

  1. تمامی قیمتهای اعلام شده در قسمت بنکداری برای فروش به صورت عمده میباشند و در صورت سفارش کمتر از حد اعلام شده به قیمتها اضافه میشود.
  2. مجموعه رزگل بر اساس قوانین جمهوری ای ایران فعالیت میکند.
  3. امکان ارسال نمونه برای مشتریان عمده فراهم میباشد.
  4. شرابط فروش کلیه محصولات به صورت نقدی میباشد.
  5. واریز پیش پرداخت جهت نهایی شدن پیش فاکتور الزامی میباشد.
  6. در صورت واریز نشدن پیش پرداخت امکان تغییر قیمتها بسته به شرایط بازار وجود دارد.