0

دسته بندی

برند

قیمت

نان چیپسی فلفل، پول بیبر وموسیر 200 گرم اورنگ

حجم

کارتن

12
بسته

فی

هر بسته :
37,000 تومان
24,050 تومان

قیمت 

کارتن

444000
288,600 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

نان چیپسی فلفل، پول بیبر وموسیر ۲۰۰ گرم اورنگ

حجم 

کارتن

12

 عدد

فی هر

بسته :
37,000 تومان
24,050 تومان

فی

کارتن

444000
288,600 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

نان چیپسی سنتی زردچوبه و چیا 200 گرم اورنگ

حجم

کارتن

12
بسته

فی

هر بسته :
28,720 تومان
23,838 تومان

قیمت 

کارتن

344640
286,056 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

نان چیپسی سنتی زردچوبه و چیا ۲۰۰ گرم اورنگ

حجم 

کارتن

12

 عدد

فی هر

بسته :
28,720 تومان
23,838 تومان

فی

کارتن

344640
286,056 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

نان چیپسی سنتی حاوی قهوه 200 گرمی اورنگ

حجم

کارتن

12
بسته

فی

هر بسته :
27,945 تومان
23,195 تومان

قیمت 

کارتن

335340
278,340 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

نان چیپسی سنتی حاوی قهوه ۲۰۰ گرمی اورنگ

حجم 

کارتن

12

 عدد

فی هر

بسته :
27,945 تومان
23,195 تومان

فی

کارتن

335340
278,340 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

نان چیپسی سنتی حاوی چغندر 200 گرمی اورنگ

حجم

کارتن

12
بسته

فی

هر بسته :
27,945 تومان
23,195 تومان

قیمت 

کارتن

335340
278,340 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

نان چیپسی سنتی حاوی چغندر ۲۰۰ گرمی اورنگ

حجم 

کارتن

12

 عدد

فی هر

بسته :
27,945 تومان
23,195 تومان

فی

کارتن

335340
278,340 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

نان سنتی غنی شده کینوا 350 گرمی اورنگ

حجم

کارتن

12
بسته

فی

هر بسته :
36,485 تومان
30,283 تومان

قیمت 

کارتن

437820
363,396 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

نان سنتی غنی شده کینوا ۳۵۰ گرمی اورنگ

حجم 

کارتن

12

 عدد

فی هر

بسته :
36,485 تومان
30,283 تومان

فی

کارتن

437820
363,396 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

نان سنتی غنی شده چاودار 400 گرمی اورنگ

حجم

کارتن

12
بسته

فی

هر بسته :
35,708 تومان
29,638 تومان

قیمت 

کارتن

428496
355,656 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

نان سنتی غنی شده چاودار ۴۰۰ گرمی اورنگ

حجم 

کارتن

12

 عدد

فی هر

بسته :
35,708 تومان
29,638 تومان

فی

کارتن

428496
355,656 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

نان جو دوسر شوید 400 گرمی اورنگ

حجم

کارتن

12
بسته

فی

هر بسته :
35,708 تومان
29,638 تومان

قیمت 

کارتن

428496
355,656 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

نان جو دوسر شوید ۴۰۰ گرمی اورنگ

حجم 

کارتن

12

 عدد

فی هر

بسته :
35,708 تومان
29,638 تومان

فی

کارتن

428496
355,656 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

نان سنتی غنی شده کتان 400 گرمی اورنگ

حجم

کارتن

12
بسته

فی

هر بسته :
36,385 تومان
30,200 تومان

قیمت 

کارتن

436620
362,400 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

نان سنتی غنی شده کتان ۴۰۰ گرمی اورنگ

حجم 

کارتن

12

 عدد

فی هر

بسته :
36,385 تومان
30,200 تومان

فی

کارتن

436620
362,400 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

نان سنتی غنی شده توت 400 گرمی اورنگ

حجم

کارتن

12
بسته

فی

هر بسته :
36,385 تومان
30,200 تومان

قیمت 

کارتن

436620
362,400 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

نان سنتی غنی شده توت ۴۰۰ گرمی اورنگ

حجم 

کارتن

12

 عدد

فی هر

بسته :
36,385 تومان
30,200 تومان

فی

کارتن

436620
362,400 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

نان سنتی غنی شده انگور 400 گرمی اورنگ

حجم

کارتن

12
بسته

فی

هر بسته :
35,708 تومان
29,638 تومان

قیمت 

کارتن

428496
355,656 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

نان سنتی غنی شده انگور ۴۰۰ گرمی اورنگ

حجم 

کارتن

12

 عدد

فی هر

بسته :
35,708 تومان
29,638 تومان

فی

کارتن

428496
355,656 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

نان سنتی انجیر خشک 400 گرمی اورنگ

حجم

کارتن

12
بسته

فی

هر بسته :
36,485 تومان
30,283 تومان

قیمت 

کارتن

437820
363,396 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

نان سنتی انجیر خشک ۴۰۰ گرمی اورنگ

حجم 

کارتن

12

 عدد

فی هر

بسته :
36,485 تومان
30,283 تومان

فی

کارتن

437820
363,396 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

نان سنتی سبوس زعفران 400 گرمی اورنگ

حجم

کارتن

12
بسته

فی

هر بسته :
39,589 تومان
32,859 تومان

قیمت 

کارتن

475068
394,308 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

نان سنتی سبوس زعفران ۴۰۰ گرمی اورنگ

حجم 

کارتن

12

 عدد

فی هر

بسته :
39,589 تومان
32,859 تومان

فی

کارتن

475068
394,308 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

نان سنتی شیر عسل 400 گرمی اورنگ

حجم

کارتن

12
بسته

فی

هر بسته :
35,708 تومان
29,638 تومان

قیمت 

کارتن

428496
355,656 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

نان سنتی شیر عسل ۴۰۰ گرمی اورنگ

حجم 

کارتن

12

 عدد

فی هر

بسته :
35,708 تومان
29,638 تومان

فی

کارتن

428496
355,656 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

نان چند غله با کنجد 400 گرمی اورنگ

حجم

کارتن

12
بسته

فی

هر بسته :
36,485 تومان
30,283 تومان

قیمت 

کارتن

437820
363,396 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

نان چند غله با کنجد ۴۰۰ گرمی اورنگ

حجم 

کارتن

12

 عدد

فی هر

بسته :
36,485 تومان
30,283 تومان

فی

کارتن

437820
363,396 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

نان

فروش عمده نان و کیک و بیسکوئیت برای سفارشات اداری  ویژه سازمانها،شرکتها و بنکداری ها با ارائه فاکتور رسمی و ارسال فوری. قیمت زیر مصرف کننده و تحویل مستقیم از کارخانه. تامین کلی و خرده محصولات مختلف.

فروش عمده نان و کیک و بیسکوئیت  ویژه بنکداری ها و عمده فروشی ها به صورت مستقیم از انبار کارخانه با ارسال فوری و زیر قمیت تولید کننده. تامین کالا برای سراسر کشور

 

0
    0
    سبد خرید
    سبد خرید خالیرفتن به فروشگاه