0

دسته بندی

برند

قیمت

روغن 1.5 لیتری سرخ کردنی اویلا

حجم

کارتن

9
عدد

فی

هر عدد:
107,000 تومان
104,860 تومان

قیمت 

کارتن

963000
943,740 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

روغن ۱.۵ لیتری سرخ کردنی اویلا

حجم 

کارتن

9

 عدد

فی هر

عدد:
107,000 تومان
104,860 تومان

فی

کارتن

963000
943,740 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

روغن پخت و پز 1.5 غنچه

حجم

کارتن

12
عدد

فی

هر عدد:
94,600 تومان
92,708 تومان

قیمت 

کارتن

1135200
1,112,496 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

روغن پخت و پز ۱.۵ غنچه

حجم 

کارتن

12

 عدد

فی هر

عدد:
94,600 تومان
92,708 تومان

فی

کارتن

1135200
1,112,496 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

روغن سرخ کردنی 1.5 غنچه

حجم

کارتن

12
عدد

فی

هر عدد:
94,600 تومان
92,708 تومان

قیمت 

کارتن

1135200
1,112,496 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

روغن سرخ کردنی ۱.۵ غنچه

حجم 

کارتن

12

 عدد

فی هر

عدد:
94,600 تومان
92,708 تومان

فی

کارتن

1135200
1,112,496 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

روغن سرخ کردنی 16 کیلویی مریم

حجم

حلب

1

فی

960,000 تومان

قیمت 

حلب

960,000 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

روغن سرخ کردنی ۱۶ کیلویی مریم

حجم 

حلب

1

 عدد

فی هر

960,000 تومان

فی

حلب

960,000 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

روغن مایع سرخ کردنی 16 کیلویی طبیعت

حجم

حلب

1

فی

960,000 تومان

قیمت 

حلب

960,000 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

روغن مایع سرخ کردنی ۱۶ کیلویی طبیعت

حجم 

حلب

1

 عدد

فی هر

960,000 تومان

فی

حلب

960,000 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

روغن مایع 16 کیلویی پخت و پز نازگل

حجم

حلب

1

فی

975,000 تومان

قیمت 

حلب

975,000 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

روغن مایع ۱۶ کیلویی پخت و پز نازگل

حجم 

حلب

1

 عدد

فی هر

975,000 تومان

فی

حلب

975,000 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

روغن مایع سرخ کردنی 16 کیلویی بهار

حجم

حلب

1

فی

980,000 تومان

قیمت 

حلب

980,000 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

روغن مایع سرخ کردنی ۱۶ کیلویی بهار

حجم 

حلب

1

 عدد

فی هر

980,000 تومان

فی

حلب

980,000 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

روغن مایع

فروش عمده روغن مایع برای سفارشات اداری  ویژه سازمانها،شرکتها و بنکداری ها با ارائه فاکتور رسمی و ارسال فوری. قیمت زیر مصرف کننده و تحویل مستقیم از کارخانه. تامین کلی و خرده محصولات مختلف.

فروش عمده روغن مایع ویژه بنکداری ها و عمده فروشی ها به صورت مستقیم از انبار کارخانه با ارسال فوری و زیر قمیت تولید کننده. تامین کالا برای سراسر کشور

روغن مایع غنچه
روغن مایع بهار
روغن مایع طبیعت
0
    0
    سبد خرید
    سبد خرید خالیرفتن به فروشگاه