0

دسته بندی

برند

قیمت

مایع ظرفشویی 1 لیتری تست

حجم

کارتن

15
عدد

فی

هر عدد:
26,538 تومان

قیمت 

کارتن

398,070 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

مایع ظرفشویی ۱ لیتری تست

حجم 

کارتن

15

 عدد

فی هر

عدد:
26,538 تومان

فی

کارتن

398,070 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

مایع ظرفشویی 4 لیتری تست

حجم

کارتن

4
عدد

فی

هر عدد:
89,707 تومان

قیمت 

کارتن

358,828 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

مایع ظرفشویی ۴ لیتری تست

حجم 

کارتن

4

 عدد

فی هر

عدد:
89,707 تومان

فی

کارتن

358,828 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

مایع ظرفشویی گلد 750 گرمی اکتیو

حجم

کارتن

12
عدد

فی

هر عدد:
32,570 تومان
27,685

قیمت 

کارتن

390840
332,220 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

مایع ظرفشویی گلد ۷۵۰ گرمی اکتیو

حجم 

کارتن

12

 عدد

فی هر

عدد:
32,570 تومان
27,685

فی

کارتن

390840
332,220 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

مایع ظرفشویی سیلور 3750 گرمی اکتیو

حجم

کارتن

4
عدد

فی

هر عدد:
100,000 تومان

قیمت 

کارتن

400,000 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

مایع ظرفشویی سیلور ۳۷۵۰ گرمی اکتیو

حجم 

کارتن

4

 عدد

فی هر

عدد:
100,000 تومان

فی

کارتن

400,000 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

مایع ظرفشویی گلد 3750 گرمی اکتیو

حجم

کارتن

4
عدد

فی

هر عدد:
139,830 تومان
132,839

قیمت 

کارتن

559320
531,356 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

مایع ظرفشویی گلد ۳۷۵۰ گرمی اکتیو

حجم 

کارتن

4

 عدد

فی هر

عدد:
139,830 تومان
132,839

فی

کارتن

559320
531,356 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

مایع ظرفشویی سیلور 750 گرمی اکتیو

حجم

کارتن

12
عدد

فی

هر عدد:
0 تومان

قیمت 

کارتن

تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

مایع ظرفشویی سیلور ۷۵۰ گرمی اکتیو

حجم 

کارتن

12

 عدد

فی هر

عدد:
0 تومان

فی

کارتن

تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

مایع ظرفشویی سیلور 2000گرمی اکتیو

حجم

کارتن

6
عدد

فی

هر عدد:
74,220 تومان
70,509

قیمت 

کارتن

445320
423,054 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

مایع ظرفشویی سیلور ۲۰۰۰گرمی اکتیو

حجم 

کارتن

6

 عدد

فی هر

عدد:
74,220 تومان
70,509

فی

کارتن

445320
423,054 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

مایع ظرفشویی  ۱۰۰۰گرمی نویتکس

حجم

کارتن

12
عدد

فی

هر عدد:
30,594 تومان

قیمت 

کارتن

367,128 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

مایع ظرفشویی  ۱۰۰۰گرمی نویتکس

حجم 

کارتن

12

 عدد

فی هر

عدد:
30,594 تومان

فی

کارتن

367,128 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

مایع ظرفشویی ۳۶۰۰ گرمی نویتکس

حجم

کارتن

12
عدد

فی

هر عدد:
88,730 تومان

قیمت 

کارتن

1,064,760 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

مایع ظرفشویی ۳۶۰۰ گرمی نویتکس

حجم 

کارتن

12

 عدد

فی هر

عدد:
88,730 تومان

فی

کارتن

1,064,760 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

مایع ظرفشویی 10 لیتری پیارا

حجم

کارتن

فی

122100

قیمت 

کارتن

122,100 تومان

10 عدد در انبار

مایع ظرفشویی ۱۰ لیتری پیارا

حجم 

کارتن

 عدد

فی هر

122100

فی

کارتن

122,100 تومان

10 عدد در انبار

مایع ظرفشویی 4 لیتری پیارا

حجم

کارتن

فی

66600

قیمت 

کارتن

266,400 تومان

9 عدد در انبار

مایع ظرفشویی ۴ لیتری پیارا

حجم 

کارتن

 عدد

فی هر

66600

فی

کارتن

266,400 تومان

9 عدد در انبار

مایع ظرفشویی

فروش عمده مایع ظرفشویی برای سفارشات اداری  ویژه سازمانها،شرکتها و بنکداری ها با ارائه فاکتور رسمی و ارسال فوری. قیمت زیر مصرف کننده و تحویل مستقیم از کارخانه. تامین کلی و خرده محصولات مختلف.

فروش عمده مایع ظرفشویی ویژه بنکداری ها و عمده فروشی ها به صورت مستقیم از انبار کارخانه با ارسال فوری و زیر قمیت تولید کننده. تامین کالا برای سراسر کشور

0
    0
    سبد خرید
    سبد خرید خالیرفتن به فروشگاه