0

دسته بندی

برند

قیمت

جرم گیر 4 لیتری اکتیو

حجم

کارتن

4
عدد

فی

هر عدد:
44,950 تومان
42,703

قیمت 

کارتن

179800
170,812 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

جرم گیر ۴ لیتری اکتیو

حجم 

کارتن

4

 عدد

فی هر

عدد:
44,950 تومان
42,703

فی

کارتن

179800
170,812 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

مایع جرمگیر 1 لیتری تست

حجم

کارتن

4
عدد

فی

هر عدد:
19,310 تومان

قیمت 

کارتن

77,240 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

مایع جرمگیر ۱ لیتری تست

حجم 

کارتن

4

 عدد

فی هر

عدد:
19,310 تومان

فی

کارتن

77,240 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

لوله بازکن غلیظ 600 گرمی اکتیو

حجم

کارتن

12
عدد

فی

هر عدد:
28,625 تومان
27,194

قیمت 

کارتن

343500
326,328 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

لوله بازکن غلیظ ۶۰۰ گرمی اکتیو

حجم 

کارتن

12

 عدد

فی هر

عدد:
28,625 تومان
27,194

فی

کارتن

343500
326,328 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

لوله بازکن 1250 میلی نقره ای اکتیو

حجم

کارتن

12
عدد

فی

هر عدد:
25,375 تومان
24,107

قیمت 

کارتن

304500
289,284 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

لوله بازکن ۱۲۵۰ میلی نقره ای اکتیو

حجم 

کارتن

12

 عدد

فی هر

عدد:
25,375 تومان
24,107

فی

کارتن

304500
289,284 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

جرم گیر 1 لیتری اکتیو

حجم

کارتن

12
عدد

فی

هر عدد:
14,250 تومان
13,538

قیمت 

کارتن

171000
162,456 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

جرم گیر ۱ لیتری اکتیو

حجم 

کارتن

12

 عدد

فی هر

عدد:
14,250 تومان
13,538

فی

کارتن

171000
162,456 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

جرم گیر 750 گرمی اکتیو

حجم

کارتن

12
عدد

فی

هر عدد:
30,320 تومان
28,804

قیمت 

کارتن

363840
345,648 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

جرم گیر ۷۵۰ گرمی اکتیو

حجم 

کارتن

12

 عدد

فی هر

عدد:
30,320 تومان
28,804

فی

کارتن

363840
345,648 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

جرم گیر 4 لیتری من

حجم

کارتن

فی

0 تومان

قیمت 

کارتن

تومان

ناموجود

جرم گیر ۴ لیتری من

حجم 

کارتن

 عدد

فی هر

0 تومان

فی

کارتن

تومان

ناموجود

جرمگیر ساده ۱۰۰۰ گرم نویتکس 

حجم

کارتن

12
عدد

فی

هر عدد:
12,765 تومان

قیمت 

کارتن

153,180 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

جرمگیر ساده ۱۰۰۰ گرم نویتکس 

حجم 

کارتن

12

 عدد

فی هر

عدد:
12,765 تومان

فی

کارتن

153,180 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

جرمگیر ۴۰۰۰ گرمی نویتکس 

حجم

کارتن

4
عدد

فی

هر عدد:
39,571 تومان

قیمت 

کارتن

158,284 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

جرمگیر ۴۰۰۰ گرمی نویتکس 

حجم 

کارتن

4

 عدد

فی هر

عدد:
39,571 تومان

فی

کارتن

158,284 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

جرمگیر20 لیتری پیارا

حجم

کارتن

فی

155400

قیمت 

کارتن

155,400 تومان

10 عدد در انبار

جرمگیر۲۰ لیتری پیارا

حجم 

کارتن

 عدد

فی هر

155400

فی

کارتن

155,400 تومان

10 عدد در انبار

جرم گیر

فروش عمده جرم گیر برای سفارشات اداری  ویژه سازمانها،شرکتها و بنکداری ها با ارائه فاکتور رسمی و ارسال فوری. قیمت زیر مصرف کننده و تحویل مستقیم از کارخانه. تامین کلی و خرده محصولات مختلف.

فروش عمده جرم گیر ویژه بنکداری ها و عمده فروشی ها به صورت مستقیم از انبار کارخانه با ارسال فوری و زیر قمیت تولید کننده. تامین کالا برای سراسر کشور

شوینده اکتیو
شوینده نویتکس
شوینده تست
0
    0
    سبد خرید
    سبد خرید خالیرفتن به فروشگاه