0

دسته بندی

برند

قیمت

دستمال کاغذی 200 برگ اکتیو

حجم

کارتن

72
بسته

فی

هر بسته :
13,585 تومان
12,499

قیمت 

کارتن

978120
899,928 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

دستمال کاغذی ۲۰۰ برگ اکتیو

حجم 

کارتن

72

 عدد

فی هر

بسته :
13,585 تومان
12,499

فی

کارتن

978120
899,928 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

دستمال کاغذی 300 برگ اکتیو

حجم

کارتن

48
بسته

فی

هر بسته :
20,790 تومان
19,127

قیمت 

کارتن

997920
918,096 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

دستمال کاغذی ۳۰۰ برگ اکتیو

حجم 

کارتن

48

 عدد

فی هر

بسته :
20,790 تومان
19,127

فی

کارتن

997920
918,096 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

دستمال توالت 2 قلو اکتیو

حجم

کارتن

36
بسته

فی

هر بسته :
21,068 تومان
19,383

قیمت 

کارتن

758448
697,788 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

دستمال توالت ۲ قلو اکتیو

حجم 

کارتن

36

 عدد

فی هر

بسته :
21,068 تومان
19,383

فی

کارتن

758448
697,788 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

دستمال توالت 8 قلو اکتیو

حجم

کارتن

9
بسته

فی

هر بسته :
82,357 تومان
75,769

قیمت 

کارتن

741213
681,921 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

دستمال توالت ۸ قلو اکتیو

حجم 

کارتن

9

 عدد

فی هر

بسته :
82,357 تومان
75,769

فی

کارتن

741213
681,921 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

دستمال توالت 12 قلو اکتیو

حجم

کارتن

6
بسته

فی

هر بسته :
123,262 تومان
113,402

قیمت 

کارتن

739572
680,412 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

دستمال توالت ۱۲ قلو اکتیو

حجم 

کارتن

6

 عدد

فی هر

بسته :
123,262 تومان
113,402

فی

کارتن

739572
680,412 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

دستمال حوله ای 4 قلو اکتیو

حجم

کارتن

9
بسته

فی

هر بسته :
77,496 تومان
71,297

قیمت 

کارتن

697464
641,673 تومان

ناموجود

دستمال حوله ای ۴ قلو اکتیو

حجم 

کارتن

9

 عدد

فی هر

بسته :
77,496 تومان
71,297

فی

کارتن

697464
641,673 تومان

ناموجود

دستمال حوله 2 قلو حجیم شده اکتیو

حجم

کارتن

18
بسته

فی

هر بسته :
39,657 تومان
36,485

قیمت 

کارتن

713826
656,730 تومان

ناموجود

دستمال حوله ۲ قلو حجیم شده اکتیو

حجم 

کارتن

18

 عدد

فی هر

بسته :
39,657 تومان
36,485

فی

کارتن

713826
656,730 تومان

ناموجود

دستمال کاغذی جعبه ای 200 برگ بیتا

حجم

کارتن

36
بسته

فی

هر بسته :
11,655 تومان

قیمت 

کارتن

419,580 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

دستمال کاغذی جعبه ای ۲۰۰ برگ بیتا

حجم 

کارتن

36

 عدد

فی هر

بسته :
11,655 تومان

فی

کارتن

419,580 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

دستمال کاغذی جعبه ای 300 برگ بیتا

حجم

کارتن

36
بسته

فی

هر بسته :
17,715 تومان

قیمت 

کارتن

637,740 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

دستمال کاغذی جعبه ای ۳۰۰ برگ بیتا

حجم 

کارتن

36

 عدد

فی هر

بسته :
17,715 تومان

فی

کارتن

637,740 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

دستمال حوله ای ای 2 قلو بیتا

حجم

کارتن

16
بسته

فی

هر بسته :
42,540 تومان

قیمت 

کارتن

680,640 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

دستمال حوله ای ای ۲ قلو بیتا

حجم 

کارتن

16

 عدد

فی هر

بسته :
42,540 تومان

فی

کارتن

680,640 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

سافت 250 برگ خرگوش بیتا

حجم

کارتن

35
بسته

فی

هر بسته :
25,874 تومان

قیمت 

کارتن

905,590 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

سافت ۲۵۰ برگ خرگوش بیتا

حجم 

کارتن

35

 عدد

فی هر

بسته :
25,874 تومان

فی

کارتن

905,590 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

دستمال توالت 24 قلو بیتا حجیم شده

حجم

کارتن

2
بسته

فی

هر بسته :
192,307 تومان

قیمت 

کارتن

384,614 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

دستمال توالت ۲۴ قلو بیتا حجیم شده

حجم 

کارتن

2

 عدد

فی هر

بسته :
192,307 تومان

فی

کارتن

384,614 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

فلکسی اقتصادی 10 تایی خانواده بیتا

حجم

کارتن

5
بسته

فی

هر بسته :
102,103 تومان

قیمت 

کارتن

510,515 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

فلکسی اقتصادی ۱۰ تایی خانواده بیتا

حجم 

کارتن

5

 عدد

فی هر

بسته :
102,103 تومان

فی

کارتن

510,515 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

دستمال کاغذی جعبه ای 100 برگ بیتا

حجم

کارتن

48
بسته

فی

هر بسته :
7,051 تومان

قیمت 

کارتن

338,448 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

دستمال کاغذی جعبه ای ۱۰۰ برگ بیتا

حجم 

کارتن

48

 عدد

فی هر

بسته :
7,051 تومان

فی

کارتن

338,448 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

مولتی پک 500 سافت خرگوش بیتا

حجم

کارتن

فی

206,992 تومان

قیمت 

کارتن

827,968 تومان

5 عدد در انبار

مولتی پک ۵۰۰ سافت خرگوش بیتا

حجم 

کارتن

 عدد

فی هر

206,992 تومان

فی

کارتن

827,968 تومان

5 عدد در انبار

دستمال توالت 2 قلو بیتا

حجم

کارتن

36
بسته

فی

هر بسته :
19,580 تومان

قیمت 

کارتن

704,880 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

دستمال توالت ۲ قلو بیتا

حجم 

کارتن

36

 عدد

فی هر

بسته :
19,580 تومان

فی

کارتن

704,880 تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

فروش عمده دستمال کاغذی

فروش عمده دستمال کاغذی ویژه سازمانها،شرکتها و بنکداری ها با ارائه فاکتور رسمی و ارسال فوری. قیمت زیر مصرف کننده و تحویل مستقیم از کارخانه. تامین کلی و خرده محصولات مختلف

دستمال کاغذی پرپرواز
دستمال کاغذی پاپیا
دستمال کاغذی مرحبا
دستمال کاغذی سافتلن
دستمال کاغذی شکوه
دستمال کاغذی بیتا
دستمال کاغذی تنو
0
    0
    سبد خرید
    سبد خرید خالیرفتن به فروشگاه