پیام مدیر عامل

صنعت پخش و توزیع به عنوان یکی از ۱۰ صنعت مهم در چرخه های اقتصادی دنیا به شمار میرود؛حفظ  رابطه تنگاتنگ و دوطرفه میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان نیاز به تخصص، هوش، ظرافت و کارایی بیشتر نسبت به دیگر صنوف اقتصادی دارا هستند و دستیابی به اهداف در این صنعت نیازمند یاری از سوی تک تک مشتریان، تولید کنندگان و تامین کنندگان میباشد. ما در این مهم دست یاری به سمت شما عزیزان دراز میکنیم تا بتوانیم با همکاری، هم افزایی و روحیه تعاونی کشور عزیزمان ایران را به اعتلای جهانی برسانیم.


با احترام فراوان 

روزبه مخبریان