1 خرداد 1401 21:02

جهت مشاهده لیست قیمت روی زیر دسته کلیک کنید

قوانین و مقرارات فروش

  • قیمت محصولات صرفا جهت فروش عمده میباشد. منظور از فروش عمده خرید بیش از 10 کارتن از هر ردیف محصول میباشد. 
  • ارسال کالا در مناطق 22 گانه تهران توسط شبکه حمل و نقل بازرگانی رزگل صورت میپذیرد 
  • ارسال کالا به شهرستان توسط باربری های رسمی و یا معرفی شده از سوی خریدار صورت میپذیرد 
  • فروش سازمانها و ارگانها به صورت رسمی به همراه ارائه فاکتور رسمی و گواهی ارزش افزوده صورت میپذیرد. 
  • امکان تحویل بارهای سفارش گذاری شده به صورت روزانه میباشد. 
  • فروش کلیه محصولات به صورت نقدی  صورت میپذیرد و ارسال کالا پس از ارسال فیش واریزی صورت میپذیرد.