خانه / فروش عمده شوینده
دانلود فایل لیست قیمت عمده فروشی مواد شوینده بازرگانی رزگل
(در صورتی که موفق به دانلود نشدید، بر روی لینک بالا راست کلیک و گزینه Copy link address را انتخاب و در یک تب جدید آن را paste کنید)
جرم گیر ۴ لیتری اکتیو

حجم

کارتن

۴
عدد

فی

هر عدد:
۴۴,۹۵۰ تومان
۴۲,۷۰۳ تومان

قیمت 

کارتن

۱۷۹۸۰۰
۱۷۰,۸۱۲ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

جرم گیر ۴ لیتری اکتیو

حجم 

کارتن

۴

 عدد

فی هر

عدد:
۴۴,۹۵۰ تومان

فی

کارتن

۱۷۹۸۰۰
۱۷۰,۸۱۲ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

پودر دست ۵۰۰ گرمی تست

حجم

کارتن

۲۴
عدد

فی

هر عدد:
۱۳,۸۴۳ تومان

قیمت 

کارتن

۳۳۲,۲۳۲ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

پودر دست ۵۰۰ گرمی تست

حجم 

کارتن

۲۴

 عدد

فی هر

عدد:
۱۳,۸۴۳ تومان

فی

کارتن

۳۳۲,۲۳۲ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

پودر ماشین ۵۰۰ گرمی تست

حجم

کارتن

۲۴
عدد

فی

هر عدد:
۱۸,۹۲۳ تومان

قیمت 

کارتن

۴۵۴,۱۵۲ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

پودر ماشین ۵۰۰ گرمی تست

حجم 

کارتن

۲۴

 عدد

فی هر

عدد:
۱۸,۹۲۳ تومان

فی

کارتن

۴۵۴,۱۵۲ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

پودر ماشین ۲ کیلویی تست

حجم

کارتن

۶
عدد

فی

هر عدد:
۷۲,۹۰۶ تومان

قیمت 

کارتن

۴۳۷,۴۳۶ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

پودر ماشین ۲ کیلویی تست

حجم 

کارتن

۶

 عدد

فی هر

عدد:
۷۲,۹۰۶ تومان

فی

کارتن

۴۳۷,۴۳۶ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

مایع نرم کننده لباس ۱لیتری تست

حجم

کارتن

۱۲
عدد

فی

هر عدد:
۲۵,۴۴۸ تومان

قیمت 

کارتن

۳۰۵,۳۷۶ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

مایع نرم کننده لباس ۱لیتری تست

حجم 

کارتن

۱۲

 عدد

فی هر

عدد:
۲۵,۴۴۸ تومان

فی

کارتن

۳۰۵,۳۷۶ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

مایع نرم کننده لباس ۲ لیتری تست

حجم

کارتن

۶
عدد

فی

هر عدد:
۴۴,۷۲۹ تومان

قیمت 

کارتن

۲۶۸,۳۷۴ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

مایع نرم کننده لباس ۲ لیتری تست

حجم 

کارتن

۶

 عدد

فی هر

عدد:
۴۴,۷۲۹ تومان

فی

کارتن

۲۶۸,۳۷۴ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

مایع لباسشویی۱لیتری تست

حجم

کارتن

۱۲
عدد

فی

هر عدد:
۴۷,۵۴۴ تومان

قیمت 

کارتن

۵۷۰,۵۲۸ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

مایع لباسشویی۱لیتری تست

حجم 

کارتن

۱۲

 عدد

فی هر

عدد:
۴۷,۵۴۴ تومان

فی

کارتن

۵۷۰,۵۲۸ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

مایع لباسشویی ۳ لیتری تست

حجم

کارتن

۴
عدد

فی

هر عدد:
۱۲۲,۶۶۴ تومان

قیمت 

کارتن

۴۹۰,۶۵۶ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

مایع لباسشویی ۳ لیتری تست

حجم 

کارتن

۴

 عدد

فی هر

عدد:
۱۲۲,۶۶۴ تومان

فی

کارتن

۴۹۰,۶۵۶ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

مایع ۱لیتری مشکین شور تست

حجم

کارتن

۱۲
عدد

فی

هر عدد:
۴۷,۵۴۴ تومان

قیمت 

کارتن

۵۷۰,۵۲۸ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

مایع ۱لیتری مشکین شور تست

حجم 

کارتن

۱۲

 عدد

فی هر

عدد:
۴۷,۵۴۴ تومان

فی

کارتن

۵۷۰,۵۲۸ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

مایع ظرفشویی ۱ لیتری تست

حجم

کارتن

۱۵
عدد

فی

هر عدد:
۲۶,۵۳۸ تومان

قیمت 

کارتن

۳۹۸,۰۷۰ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

مایع ظرفشویی ۱ لیتری تست

حجم 

کارتن

۱۵

 عدد

فی هر

عدد:
۲۶,۵۳۸ تومان

فی

کارتن

۳۹۸,۰۷۰ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

مایع ظرفشویی ۴ لیتری تست

حجم

کارتن

۴
عدد

فی

هر عدد:
۸۹,۷۰۷ تومان

قیمت 

کارتن

۳۵۸,۸۲۸ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

مایع ظرفشویی ۴ لیتری تست

حجم 

کارتن

۴

 عدد

فی هر

عدد:
۸۹,۷۰۷ تومان

فی

کارتن

۳۵۸,۸۲۸ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

مایع ۳لیتری مشکین شور تست

حجم

کارتن

۴
عدد

فی

هر عدد:
۱۲۲,۶۶۴ تومان

قیمت 

کارتن

۴۹۰,۶۵۶ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

مایع ۳لیتری مشکین شور تست

حجم 

کارتن

۴

 عدد

فی هر

عدد:
۱۲۲,۶۶۴ تومان

فی

کارتن

۴۹۰,۶۵۶ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

مایع جرمگیر ۱ لیتری تست

حجم

کارتن

۴
عدد

فی

هر عدد:
۱۹,۳۱۰ تومان

قیمت 

کارتن

۷۷,۲۴۰ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

مایع جرمگیر ۱ لیتری تست

حجم 

کارتن

۴

 عدد

فی هر

عدد:
۱۹,۳۱۰ تومان

فی

کارتن

۷۷,۲۴۰ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

پاک کننده شیرآلات ۷۰۰ میلی اکتیو

حجم

کارتن

۱۲
عدد

فی

هر عدد:
۳۵,۸۲۰ تومان
۳۴,۰۲۹ تومان

قیمت 

کارتن

۴۲۹۸۴۰
۴۰۸,۳۴۸ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

پاک کننده شیرآلات ۷۰۰ میلی اکتیو

حجم 

کارتن

۱۲

 عدد

فی هر

عدد:
۳۵,۸۲۰ تومان

فی

کارتن

۴۲۹۸۴۰
۴۰۸,۳۴۸ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

مایع دستشویی ۴۵۰ گرمی رویای ابریشم اکتیو

حجم

کارتن

۱۲
عدد

فی

هر عدد:
۳۳,۷۵۰ تومان
۳۲,۴۰۰ تومان

قیمت 

کارتن

۴۰۵۰۰۰
۳۸۸,۸۰۰ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

مایع دستشویی ۴۵۰ گرمی رویای ابریشم اکتیو

حجم 

کارتن

۱۲

 عدد

فی هر

عدد:
۳۳,۷۵۰ تومان

فی

کارتن

۴۰۵۰۰۰
۳۸۸,۸۰۰ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

مایع دستشویی ۲۵۰۰ گرمی رویای ابریشم اکتیو

حجم

کارتن

۶
عدد

فی

هر عدد:
۸۵,۷۵۰ تومان
۸۳,۱۷۸ تومان

قیمت 

کارتن

۵۱۴۵۰۰
۴۹۹,۰۶۸ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

مایع دستشویی ۲۵۰۰ گرمی رویای ابریشم اکتیو

حجم 

کارتن

۶

 عدد

فی هر

عدد:
۸۵,۷۵۰ تومان

فی

کارتن

۵۱۴۵۰۰
۴۹۹,۰۶۸ تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

فروش عمده شوینده

فروش عمده شوینده یکی از حوزه های کاری شرکت بازرگانی رزگل است. خانه و یا شرکت و یا محل کار شما میتواند از مزایای انتخاب گسترده محصولات شوینده و بهداشتی بهره مند شود. مواد شوینده در مدل های مختلف به صورت پودری و یا مایع در بازار موجود میباشد. جهت خرید ارزان مواد شوینده شما قبل از شروع به خرید باید به موارد زیر توجه فرمایید:

– چه نوع ماده شوینده نیاز دارید؟

-مواد شوینده ارزان قیمت از کجا تهیه کنیم؟

-لیست قیمت عمده مواد شوینده را از کجا پیدا کنیم؟

-مرکز فروش عمده مواد شوینده در تهران کجاست؟

 

خرید مواد شوینده - خرید مواد شوینده ارزان به قیمت کارخانه

جهت خرید مواد شوینده ارزان میتوانید به یکی از شرکتهای پخش و توزیع و یا فروشگاههای آنلاین پخش مواد شوینده مراجعه کنید. از آنجا که هر روزه با افزایش قیمت مواد شوینده روبرو هستیم؛ خرید عمده مواد شوینده میتواند یکی از رراههای بهینه کنترل هزینه خانوار و یا حتی کسب و کارها باشد. 

تمامی شرکتها و سازمانها اقدام به خرید عمده مواد شوینده مینمایند که این نیز یکی از راههای بهینه کردن هزینه های جاری و لوازم مصرفی کسب و کارها است. شما با مراجعه به بازار مواد شوینده میتوانید با انواع برندهای شوینده موجود در بازار آشنا شوید. 

لیست قیمت مواد شوینده- انواع مواد شوینده

برای دریافت لیست قیمت مواد شوینده شما میتوانیدبا کارشناسان ما در تماس باشید، به هر روی با انواع مواد شوینده میتوانید در اینجا آشنا شوید:

 • مایع دستشویی 
 • مایع ظرفشویی
 • پودر لباسشویی
 • مایع سفید کننده
 • مایع جرم گیری
 • نرم کننده حوله و لباس 
 • قرص ماشین ظرفشویی
 • شیشه شور و چند منظوره 
 • انواع دیگر شوینده ها 
 

قیمت شوینده ها - بهترین مواد شوینده را چه گونه انتخاب کنیم؟

قیمت شوینده ها یکی از المانهای مهم برای بررسی قیمت هزینه خانوار و برخی از آنها به عنوان یکی از ملزومات مهم در نظرگرفته میشود. برای خرید بهترین مواد شوینده به صورت ارزان نیاز است که بتوانیم اندازه نیاز خود را با توجه به حوزه مصرفی خود قبل از اقدام به خرید مورد توجه قرار دهیم. 

بهترین مواد شوینده اساسا به موادی گفته میشود که درعین داشتن یک کیفیت خوب و ممتاز بتوانند بر اساس حوزه قیمتی نیز مورد قبول باشند. لیست قیمت مواد شوینده به همراه برندهای مختلف را میتوانید به صورت مستقیم از تامین کننده این کالاها بپرسید. 

برای خرید شوینده ها شما میتوانید به فروشگاه مواد شوینده و بهداشتی محل خود مراجعه کنید و یا اقدام به خرید آنلاین مواد شوینده و بهداشتی نمایید. به هر حال ما در این مقاله سعی کردیم لیست کامل مواد شوینده و بهداشتی را برای شما به نمایش بگذاریم 

انواع برند مواد شوینده در رزگل | نحوه ثبت سفارش و ارسال

 • انواع برند مواد شوینده به صورت نقدی به فروش می رسند. 
 • خرید عمده مواد شوینده صرفا بیش از ۱۰ کارتن از هر ردیف محصول میباشد. 
 • ارسال کالا در مناطق ۲۲ گانه تهران توسط شبکه حمل و نقل بازرگانی رزگل صورت میپذیرد 
 • ارسال کالا به شهرستان توسط باربری های رسمی و یا معرفی شده از سوی خریدار صورت میپذیرد 
 • فروش سازمانها و ارگانها به صورت رسمی به همراه ارائه فاکتور رسمی و گواهی ارزش افزوده صورت میپذیرد. 
 • امکان تحویل بارهای سفارش گذاری شده به صورت روزانه میباشد. 
 • جهت آگاهی از جشنواره ها و تخفیفات فصلی به وب سایت رزگل www.rosegolco.ir مراجعه نمایید. 
 • در صورت تمایل برای خرید خرده محصولات به قیمت های عمده به فروشگاه آنلاین تام مارکت www.taammarket.ir مراجعه نمایید

خرید مستقیم مواد شوینده از کارخانه

خرید مستقیم از کارخانه این اطمینان را به مشتری می دهد که کالا با کیفیت است. مشتری می تواند در مورد کیفیت و نحوه استفاده درست از کالا در خرید مستقیم از مسئولان کارخانه سوال بپرسد.
امکان بازدید از از نحوه تولید مواد شوینده برای خریدار فراهم است تا مستقیما خط تولید را مشاهده کند. خرید مستقیم از کارخانه مزایای زیادی دارد از جمله رسیدن به نازلترین قیمت و اطمینان از کیفیت محصولات. رفع سوالات مربوط به نحوه کارایی مواد شوینده و همچنین بازدید از خط تولید از دیگر مزایا محسوب می شود.