0
خانه / دسته‌بندی نشده / فروشگاه اینترنتی عمده فروشی مواد غذایی

دانلود فایل لیست قیمت عمده فروشی مواد غذایی بازرگانی رزگل

(در صورتی که موفق به دانلود نشدید، بر روی لینک بالا راست کلیک و گزینه Copy link address را انتخاب و در یک تب جدید آن را paste کنید)

روغن ۱.۵ لیتری سرخ کردنی اویلا

حجم

کارتن

۹
عدد

فی

هر عدد:
۱۰۷,۰۰۰ تومان
۱۰۴,۸۶۰ تومان

قیمت 

کارتن

۹۶۳۰۰۰
۹۴۳,۷۴۰ تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

روغن ۱.۵ لیتری سرخ کردنی اویلا

حجم 

کارتن

۹

 عدد

فی هر

عدد:
۱۰۷,۰۰۰ تومان
۱۰۴,۸۶۰ تومان

فی

کارتن

۹۶۳۰۰۰
۹۴۳,۷۴۰ تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی سید

حجم

بسته

۱۲

فی

۴۲,۰۰۰ تومان
۳۰,۶۶۰ تومان

قیمت 

بسته

۵۰۴۰۰۰
۳۶۷,۹۲۰ تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی سید

حجم 

بسته

۱۲

 عدد

فی هر

۴۲,۰۰۰ تومان
۳۰,۶۶۰ تومان

فی

بسته

۵۰۴۰۰۰
۳۶۷,۹۲۰ تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

چای کله مورچه فول ۴۵۰ گرمی سوفیا

حجم

بسته

۱
عدد

فی

هر عدد:
۱۴۹,۹۰۰ تومان
۱۴۰,۹۰۶ تومان

قیمت 

بسته

۱۴۹۹۰۰
۱۴۰,۹۰۶ تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

چای کله مورچه فول ۴۵۰ گرمی سوفیا

حجم 

بسته

۱

 عدد

فی هر

عدد:
۱۴۹,۹۰۰ تومان
۱۴۰,۹۰۶ تومان

فی

بسته

۱۴۹۹۰۰
۱۴۰,۹۰۶ تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

چای کله مورچه لایت ۴۵۰ گرمی سوفیا

حجم

بسته

۱
عدد

فی

هر عدد:
۱۴۹,۹۰۰ تومان
۱۴۰,۹۰۶ تومان

قیمت 

بسته

۱۴۹۹۰۰
۱۴۰,۹۰۶ تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

چای کله مورچه لایت ۴۵۰ گرمی سوفیا

حجم 

بسته

۱

 عدد

فی هر

عدد:
۱۴۹,۹۰۰ تومان
۱۴۰,۹۰۶ تومان

فی

بسته

۱۴۹۹۰۰
۱۴۰,۹۰۶ تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی تبرک

حجم

بسته

۱۲

فی

۴۵,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان

قیمت 

بسته

۵۴۰۰۰۰
۴۳۲,۰۰۰ تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی تبرک

حجم 

بسته

۱۲

 عدد

فی هر

۴۵,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان

فی

بسته

۵۴۰۰۰۰
۴۳۲,۰۰۰ تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی روژین

حجم

بسته

۱۲

فی

۴۵,۰۰۰ تومان
۳۹,۶۰۰ تومان

قیمت 

بسته

۵۴۰۰۰۰
۴۷۵,۲۰۰ تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی روژین

حجم 

بسته

۱۲

 عدد

فی هر

۴۵,۰۰۰ تومان
۳۹,۶۰۰ تومان

فی

بسته

۵۴۰۰۰۰
۴۷۵,۲۰۰ تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی چین چین

حجم

بسته

۱۲

فی

۴۵,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان

قیمت 

بسته

۵۴۰۰۰۰
۴۳۲,۰۰۰ تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی چین چین

حجم 

بسته

۱۲

 عدد

فی هر

۴۵,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان

فی

بسته

۵۴۰۰۰۰
۴۳۲,۰۰۰ تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی مکنزی

حجم

بسته

۱۲

فی

۴۵,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان

قیمت 

بسته

۵۴۰۰۰۰
۴۳۲,۰۰۰ تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی مکنزی

حجم 

بسته

۱۲

 عدد

فی هر

۴۵,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان

فی

بسته

۵۴۰۰۰۰
۴۳۲,۰۰۰ تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

روغن پخت و پز ۱.۵ غنچه

حجم

کارتن

۱۲
عدد

فی

هر عدد:
۹۴,۶۰۰ تومان
۹۲,۷۰۸ تومان

قیمت 

کارتن

۱۱۳۵۲۰۰
۱,۱۱۲,۴۹۶ تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

روغن پخت و پز ۱.۵ غنچه

حجم 

کارتن

۱۲

 عدد

فی هر

عدد:
۹۴,۶۰۰ تومان
۹۲,۷۰۸ تومان

فی

کارتن

۱۱۳۵۲۰۰
۱,۱۱۲,۴۹۶ تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

روغن سرخ کردنی ۱.۵ غنچه

حجم

کارتن

۱۲
عدد

فی

هر عدد:
۹۴,۶۰۰ تومان
۹۲,۷۰۸ تومان

قیمت 

کارتن

۱۱۳۵۲۰۰
۱,۱۱۲,۴۹۶ تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

روغن سرخ کردنی ۱.۵ غنچه

حجم 

کارتن

۱۲

 عدد

فی هر

عدد:
۹۴,۶۰۰ تومان
۹۲,۷۰۸ تومان

فی

کارتن

۱۱۳۵۲۰۰
۱,۱۱۲,۴۹۶ تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

چای کله مورچه هل دار ۴۵۰ گرمی سوفیا

حجم

بسته

۱
عدد

فی

هر عدد:
۱۴۹,۹۰۰ تومان
۱۴۰,۹۰۶ تومان

قیمت 

بسته

۱۴۹۹۰۰
۱۴۰,۹۰۶ تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

چای کله مورچه هل دار ۴۵۰ گرمی سوفیا

حجم 

بسته

۱

 عدد

فی هر

عدد:
۱۴۹,۹۰۰ تومان
۱۴۰,۹۰۶ تومان

فی

بسته

۱۴۹۹۰۰
۱۴۰,۹۰۶ تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

چای عطری ۴۵۰ گرمی قوطی فلزی آبی سوفیا

حجم

بسته

۱
عدد

فی

هر عدد:
۱۷۹,۹۰۰ تومان
۱۵۸,۳۱۲ تومان

قیمت 

بسته

۱۷۹۹۰۰
۱۵۸,۳۱۲ تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

چای عطری ۴۵۰ گرمی قوطی فلزی آبی سوفیا

حجم 

بسته

۱

 عدد

فی هر

عدد:
۱۷۹,۹۰۰ تومان
۱۵۸,۳۱۲ تومان

فی

بسته

۱۷۹۹۰۰
۱۵۸,۳۱۲ تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

چای ساده شکسته ۴۵۰ گرمی سوفیا

حجم

بسته

۱
عدد

فی

هر عدد:
۱۷۹,۹۰۰ تومان
۱۵۸,۳۱۲ تومان

قیمت 

بسته

۱۷۹۹۰۰
۱۵۸,۳۱۲ تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

چای ساده شکسته ۴۵۰ گرمی سوفیا

حجم 

بسته

۱

 عدد

فی هر

عدد:
۱۷۹,۹۰۰ تومان
۱۵۸,۳۱۲ تومان

فی

بسته

۱۷۹۹۰۰
۱۵۸,۳۱۲ تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

چای شکسته هل دار ۴۵۰ گرمی سوفیا

حجم

بسته

۱
عدد

فی

هر عدد:
۱۷۹,۹۰۰ تومان
۱۵۸,۳۱۲ تومان

قیمت 

بسته

۱۷۹۹۰۰
۱۵۸,۳۱۲ تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

چای شکسته هل دار ۴۵۰ گرمی سوفیا

حجم 

بسته

۱

 عدد

فی هر

عدد:
۱۷۹,۹۰۰ تومان
۱۵۸,۳۱۲ تومان

فی

بسته

۱۷۹۹۰۰
۱۵۸,۳۱۲ تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

روغن سرخ کردنی ۱۶ کیلویی مریم

حجم

حلب

۱

فی

۹۶۰,۰۰۰ تومان

قیمت 

حلب

۹۶۰,۰۰۰ تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

روغن سرخ کردنی ۱۶ کیلویی مریم

حجم 

حلب

۱

 عدد

فی هر

۹۶۰,۰۰۰ تومان

فی

حلب

۹۶۰,۰۰۰ تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

روغن مایع سرخ کردنی ۱۶ کیلویی طبیعت

حجم

حلب

۱

فی

۹۶۰,۰۰۰ تومان

قیمت 

حلب

۹۶۰,۰۰۰ تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

روغن مایع سرخ کردنی ۱۶ کیلویی طبیعت

حجم 

حلب

۱

 عدد

فی هر

۹۶۰,۰۰۰ تومان

فی

حلب

۹۶۰,۰۰۰ تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

روغن مایع ۱۶ کیلویی پخت و پز نازگل

حجم

حلب

۱

فی

۹۷۵,۰۰۰ تومان

قیمت 

حلب

۹۷۵,۰۰۰ تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

روغن مایع ۱۶ کیلویی پخت و پز نازگل

حجم 

حلب

۱

 عدد

فی هر

۹۷۵,۰۰۰ تومان

فی

حلب

۹۷۵,۰۰۰ تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

نان چیپسی فلفل، پول بیبر وموسیر ۲۰۰ گرم اورنگ

حجم

کارتن

۱۲
بسته

فی

هر بسته :
۳۷,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۵۰ تومان

قیمت 

کارتن

۴۴۴۰۰۰
۲۸۸,۶۰۰ تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

نان چیپسی فلفل، پول بیبر وموسیر ۲۰۰ گرم اورنگ

حجم 

کارتن

۱۲

 عدد

فی هر

بسته :
۳۷,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۵۰ تومان

فی

کارتن

۴۴۴۰۰۰
۲۸۸,۶۰۰ تومان

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

عمده فروشی مواد غذایی

عمده فروشی مواد غذایی امروزه به عنوان یکی از فعالیتها تجاری پررونق و بسیار گسترده در سراسر جهان شناخته میشود. به صورت کلی عمده فروشی مواد غذایی به صورت انجام میشود:

۱- فروش عمده مواد غذایی توسط تولید کننده از کارخانه

۲- فروش عمده موادغذایی توسط توزیع کننده و یا بنکداری مواد غذایی 

در حالت اول خود تولید کنندگان اقدام به توزیع سراسری محصولات تولیدی خود دارند که این امر باعث میشود با کاهش شبکه توزیع اقدام به ارائه مناسب تر قیمت نمایند، اما یکی از مهمترین ضعفهای این مدل عدم توزیع یکجا و گستره محصولات است 

در حالت دوم تولید کنندگان اقدام به ارائه محصولات خود به صورت عمده به بنکداری ها و عمده فروشی های مواد غذایی و دیگر توزیع کنندگان مینمایند که در این حالت شبکه توزیع گسترده تری برقرار خواهد شد. 

خرید عمده مواد غذایی از کارخانه-خرید عمده مواد غذایی

خرید عمده مواد غذایی از کارخانه یکی از روشهایی است که برخی از مصرف کنندگان نهایی اقدام به آن مینمایند. برخی از مصرف کنندگانی که اقدام به این عمل میکنند شامل شرکتها؛ سازمانها؛ هتلها و رستورانها و یا حتی بیمارستانها و کلینیکها میباشند. 

در سالهای اخیر خرید عمده مواد غذایی از سایت فروش آنلاین مواد غذایی گسترش زیادی پیدا کرده است و این امر باعث شده دردسرهای خرید از بنکداری های مواد غذایی کمتر باشد. از سوی دیگر اگر از یک کانال فروش عمده مواد غذایی زیر قیمت و یا یک فروشگاه آنلاین مواد غذایی معتبر خرید کنید میتوانید با قیمت ارزان مواد غذایی از درب کارخانه اقدام به خرید کنید. 

قیمت عمده مواد غذایی

قیمت عمده و ارزان مواد غذایی یکی از فاکتورهایی است که در هنگام خرید باید به آن توجه داشت. از آنجا که مواد غذایی شامل گستره زیادی از محصولات میباشد بهتر است در هنگام خرید ابتدا لیست قیمت مواد غذایی را از تامین کننده خود درخواست کنید. بر اساس لیست قیمت مواد غذایی میتوانید مقایسه در شرایط فروش و قیمت شرکتهای پخش مواد غذایی مختلف و یا فروشگاههای آنلاین مواد غذایی را بررسی دقیق نمایید. 

یکی از نقاط قوت بازرگانی رزگل این است که شما میتوانید محصولات مختلفی مانند برنج، روغن خوراکی، رب گوجه فرنگی، چای و دیگر محصولات مربوطه را به صورت مستقیم از کارخانه جات و تولید کنندگان مواد غذایی با قیمت ارازن ارائه میکند. این مهم میتواند کمک شایانی در خصوص خرید مواد غذایی ارزان به شما نماید. 

فروشگاه اینترنتی عمده فروشی مواد غذایی

فروشگاه اینترنتی مواد غذایی متعلق به بازرگانی رزگل یکی از بهترین و قدیمی ترین وبسایت های عمده فروشی آنلاین است که تمامی شرکتها، سازمانها، رستورنها و بنکداری های مواد غذایی میتوانند اقدام به خرید نیازهای خود به صورت عمده و خرده مستقیم از درب کارخانه نمایند. 

لازم به ذکر است با خرید از فروشگاه اینترنتی رزگل شما میتوانید فاکتور رسمی به همراه گواهی ارزش افزوده نیز دریافت کنید. 

نحوه سفارش و ارسال برای عمده فروشی مواد غذایی

امکان صدور فاکتور رسمی برای تمامی شرکتها و سازمانها وجود دارد 

 • فروش محصولات صرفا به صورت نقدی صورت میپذیرد. 
 • قیمتهای اعلام شده برای فروش عمده میباشد. 
 • امکان سفارش به صورت ترکیبی از برندهای مختلف وجود دارد. 
 • امکان پرداخت در محل برای تمامی مناطق ۲۲ گانه تهران وجود دارد. 
 • ارسال کالا به شهرستان با باربری صورت میپذیرد و تسویه قبل از تحویل باربری انجام میشود. 
 • برای مشتریان محترم تخفیفات حجمی و ریالی به صورت ماهیانه و فصلی در نظر گرفته میشود. 
 • جهت آگاهی از جشنواره ها و تخفیفات فصلی به وب سایت رزگل www.rosegolco.ir مراجعه نمایید. 
 • در صورت تمایل برای خرید خرده محصولات به قیمت های عمده به فروشگاه آنلاین تام مارکت www.taammarket.ir مراجعه نمایید

لیست قیمت عمده فروشی مواد غذایی

 در زیر می توانید لیست تمام محصولات غذایی که در شرکت رزگل فراهم شده اند را مشاهده کنید. خرید عمده به قیمت کارخانه ، به صورت کارتن های ۱۲ تایی در فروشگاه رزگل قابل سفارش می باشد.

عمده فروشی مواد غذایی

آخرین نوشته ها

0
  0
  سبد خرید
  سبد خرید خالیرفتن به فروشگاه