محصولات گلان

11 نوامبر 2019 محمد صالحیان بنکداری و عمده فروشی, شوینده
قیمت شامپو گلان

قیمت محصولات گلان برای عمده فروشی

به روزرسانی ۸ تیر ۱۳۹۹ 

کد محصول نام محصول نام برند نوع تعداد در کارتن  قیمت فروش قیمت مصرف کننده وضعیت موجودی
۲۱۲ شامپو ویتامینه گلان ۴۰۰ گرمی ۱۲ ۱۴,۵۸۰ ۱۶,۸۷۵ موجود
۲۱۳ شامپو پروتئینه گلان ۴۰۰ گرمی ۱۲ ۱۴,۵۸۰ ۱۶,۸۷۵ موجود
۲۱۴ شامپو گیاهی گلان ۴۰۰ گرمی ۱۲ ۱۴,۴۴۲ ۱۶,۷۱۵ موجود
۲۱۵ شامپو روزانه طلایی گلان ۴۰۰ گرمی ۱۲ ۱۲,۰۷۹ ۱۳,۹۸۰ موجود
۲۱۶ شامپو ۱۰۰۰ زرد گلان ۱۰۰۰گرمی ۱۲ ۱۴,۸۴۸ ۱۷,۱۸۵ موجود
۲۱۷ شامپو ۵۰۰ زرد گلان ۵۰۰ گرمی ۲۴ ۷,۷۲۰ ۸,۹۳۵ موجود
۲۱۸ شامپو ۹۲۰ زرد گلان ۹۲۰ گرمی ۱۲ ۱۴,۸۴۸ ۱۷,۱۸۵ موجود
۲۱۹ شامپو ۹۲۰ آبی گلان ۹۲۰ گرمی ۱۲ ۱۴,۸۴۸ ۱۷,۱۸۵ موجود
۲۲۰ شامپو ۹۲۰ سبز گلان ۹۲۰ گرمی ۱۲ ۱۴,۸۴۸ ۱۷,۱۸۵ موجود
۲۲۱ شامپو برگ زیتون گلان ۷۵۰ گرمی ۱۲ ۲۴,۱۶۲ ۲۷,۹۶۵ موجود
۲۲۲ شامپو لاوندر گلان ۷۵۰ گرمی ۱۲ ۲۷,۵۴۰ ۳۱,۸۷۵ موجود
۲۲۳ شامپو روزانه گلان ۷۵۰ گرمی ۱۲ ۱۹,۰۶۰ ۲۲,۰۶۰ موجود
۲۲۴ مایع دستشویی موزی گلان ۴ لیتری ۴ ۴۱,۲۱۳ ۴۷,۷۰۰ موجود
۲۲۵ مایع دستشویی پرتقال گلان ۴ لیتری ۴ ۴۱,۲۱۳ ۴۷,۷۰۰ موجود
۲۲۶ مایع ظرفشویی لیمو گلان ۳۷۵۰ گرم ۴ ۳۹,۳۹۸ ۴۵,۶۰۰ موجود
۲۲۷ مایع ظرفشویی توت فرنگی گلان ۳۷۵۰ گرمی ۴ ۳۹,۳۹۸ ۴۵,۶۰۰ موجود
۲۲۸ مایع ظرفشویی سیب گلان ۱ لیتری ۱۲ ۹,۷۲۰ ۱۱,۲۵۰ موجود
۲۲۹ مایع ظرفشویی توت فرنگی گلان ۱ لیتری ۱۲ ۹,۷۲۰ ۱۱,۲۵۰ موجود
۲۳۰ مایع ظرفشویی لیمو گلان ۱ لیتری ۱۲ ۹,۷۲۰ ۱۱,۲۵۰ موجود
۲۳۱ مایع ظرفشویی پرتقال گلان ۱ لیتری ۱۲ ۷,۷۳۴ ۱۱,۲۵۰ موجود
۲۳۲ مایع دستشویی پرتقال گلان ۵۰۰ گرمی ۱۲ ۹,۲۶۶ ۱۰,۷۲۵ موجود
۲۳۳ مایع دستشویی در گالن ۲۰ لیتری گلان ۲۰ لیتری ۱۲۹۰۰۰ ندارد موجود
۲۳۴ مایع ظرفشویی در گالن ۲۰ لیتری گلان ۲۰ لیتری ۱۲۶۶۰۰ ندارد موجود
۲۳۵ شامپو سر در گالن ۲۰ لیتری گلان ۲۰ لیتری ۱۶۶۰۰۰ ندارد موجود
۴۲۷ ژل ضدعفونی ۳۰ میلی لیتر گلان ۳۰ میلی ۲۰۰ ۳,۰۵۰ ۳,۵۰۰ موچود
۴۲۸ ژل ضدعفونی ۷۵ میلی لیتر گلان ۷۵ میلی ۲۴ ۶,۷۸۲ ۷,۸۰۰ موچود
۴۲۹ ژل ضدعفونی ۲۵۰ میلی لیتر استوانه ای گلان ۲۵۰ میلی ۱۲ ۱۸,۶۹۵ ۲۱,۵۰۰ موجود
محلول ضدعفونی ۴ لیتری سطوح گلان ۴ لیتری ۴ ۱۲۵,۰۰۰ ندارد موجود
۴۴۷ نرم کننده موی سر ۴۰۰ گرمی گلان ۴۰۰ گرمی ۱۲ ۱۵,۱۲۰ ۱۷,۵۰۰ موجود
۴۴۸ شامپو بدن ۴۰۰ گرمی گلان ۴۰۰ گرمی ۱۲ ۱۳,۲۲۸ ۱۵,۳۱۰ موجود
۴۴۹ شامپو سر ۲۱۰ گلان ۲۱۰ گرمی ۶۰ ۵,۲۹۲ ۶,۱۲۵ موجود
۴۵۰ شامپو بدن ۷۵۰ گرمی گلان ۷۵۰ گرمی ۱۲ ۲۱,۴۶۲ ۲۴,۸۴۰ موجود
۴۵۱ شامپو ضد آلودگی موهای خشک ۴۰۰ گلان ۴۰۰ گرمی ۱۲ ۲۷,۰۰۰ ۳۱,۲۵۰ موجود
۴۵۲ شامپو ضد آلودگی موهای معمولی ۴۰۰ گلان ۴۰۰ گرمی ۱۲ ۲۷,۰۰۰ ۳۱,۲۵۰ موجود
۴۵۳ شامپو ضد شوره ۳۰۰ گرمی گلان ۳۰۰ گرمی ۱۲ ۱۹,۹۸۰ ۲۳,۱۲۵ موجود
۴۵۴ شامپو بچه ۳۰۰ گرمی گلان ۳۰۰ گرمی ۱۲ ۱۳,۷۶۸ ۱۵,۹۳۹ استعلام شود
۴۵۵ شامپو فرش ۱ لیتری گلان ۱ لیتری ۱۲ ۱۳,۵۰۰ ۱۵,۶۲۵ استعلام شود
۴۵۶ شیشه پاک کن معطر سبز گلان ۵۰۰ سی سی ۱۲ ۸,۴۲۴ ۹,۷۵۰ استعلام شود
۴۵۷ شیشه پاک کن معطر آبی گلان ۵۰۰ سی سی ۱۲ ۸,۴۲۴ ۹,۷۵۰ استعلام شود
۴۵۸ جرم گیر ۱ لیتری ایده آل گلان ۱ لیتری ۱۲ ۵,۳۳۵ ۶,۱۷۵ استعلام شود
۴۵۹ جرم گیر ۴ لیتری ایده آل گلان ۴ لیتری ۴ ۱۷,۴۴۰ ۲۰,۱۸۵ استعلام شود
۴۶۰ سفید کننده ۱ لیتری ایده آل گلان ۱ لیتری ۱۲ ۵,۰۲۰ ۵,۸۱۰ استعلام شود
۴۶۱ سفید کننده ۴ لیتری ایده آل گلان ۴ لیتری ۴ ۱۵,۸۲۰ ۱۸,۳۱۰ استعلام شود
۴۶۲ شامپو سر ۴ لیتری گلان ۴ لیتری ۴ ۵۷,۴۵۶ ۶۶,۵۰۰ موجود
۴۶۳ شامپو بدن ۴ لیتری گلان ۴ لیتری ۴ ۵۹,۰۲۰ ۶۸,۳۱۰ موجود
۴۶۴ نرم کننده البسه ۲ لیتری گلان ۲ لیتری ۶ ۲۸,۰۸۰ ۳۲,۵۰۰ استعلام شود
۴۶۵ مایع لباسشویی ۲ لیتری گلان ۲ لیتری ۶ ۳۴,۱۲۸ ۳۹,۵۰۰ استعلام شود
۴۶۶ مشکین شور ۲ لیتری گلان ۲ لیتری ۶ ۳۳,۲۶۴ ۳۸,۵۰۰ استعلام شود

توضیجات مهم و کاربردی

  • قیمت محصولات گلان به تومان میباشند.
  • حداقل سفارش از این محصولات ۲ میلیون تومان میباشد و برای سفارشهای کمتر به مبالغ فوق اضافه میشود.
  • امکان خرید ترکیبی بار با دیگر محصولات برندهای دیگر وجود دارد.
  • محصولات ایده آل صرفا جهت صادرات میباشد.
  • تخفیف حجمی جداگانه در نظر گرفته میشود.
  • تمامی فروش محصولات به صورت نقدی صورت میپذیرد.
  • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای پخش رزگل تماس حاصل فرمایید.
  • جهت کسب اطلات از قوانین فروش و شرایط تحویل لطفا به صفحات مربوطه در همین سایت مراجعه کنید.
  • محصولات تست دارای مجوز استاندارد  از سازمان ملی استاندارد و گواهی سیب سلامت از  سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت میباشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *