7 آذر 1400 04:44

دستمال کاغذی جعبه ای 300 برگ پرپرواز در طرحهای متنوع و از تیشوهای مختلف ایرانی و خارجی تهیه شده است. این دستمالهای حاوی 300 برگ تک لا(150 برگ دو لا) میباشند، که به وسیله دستگاههای تمام اتوماتیک و بدون دخالت دست تولید میشوند.